Agenda

agenda

Onze agenda is nagenoeg op iedere clubavond gelijk. Diegene die een agendapunt wil toevoegen kan dit vooraf bekend maken of tijdens de pauze nog ter discussie stellen.

Het staat een ieder (bestuurs)lid of hangaround vrij om tussen elk willekeurig agenda punt een drankje te bestellen. Hiervoor hoeft men niet te wachten tot de pauze.

 

  1. Opening

  2. Welkom voor nieuwe Hangarounds

  3. Stemming over aanname nieuwe leden

  4. Wie heeft er nieuwe apps

  5. Pauze

  6. Rondvraag

  7. Sluiting